4. semesterKursus "Det moderne hverdagsliv"Kursusbeskrivelse:Kurset er på 20 dobbelttimer i seminarform med læreroplæg, studenteroplæg og diskussion. Det er tænkt som en blanding af generel orientering og støtte til det konkrete projektarbejde. Det introducerer dels til en række "traditioner" indenfor hverdagslivforskningen i den moderne sociologi, og dels til en række "temaer" indenfor moderne hverdagsliv og kultur (ca. halvt af hver).Kursuslærer er Susanne Thorbek (ST) (9 kursusgange), Ann-Dorte Christensen (ADC) ( 5 kursusgange), Erik Laursen (EL) (3 kursusgange), Jens Tonboe (JT) (2 kursusgange), Feiwel Kupferberg (FK) (1 kursusgang) samt 1 gæsteforelæsning med Ole Riis, Århus Universitet.Som grundbog er valgt Johansson og Miegel (1996) Kultursociologi. Lund: Studenterlitteratur. Derudover bedes man anskaffe følgende bøger: Temanummer af Social Kritik: Race og Etnicitet. Nr. 45/46. 1996. P. Bourdieu (1995) Distinktionen. Oslo: Det lille Forlag. H. Dahl (1997) Hvis din nabo var en bil. København: Akademisk Forlag. Der indgår tekster fra G. Ritzer (1996) Sociological Theory (grundbog på 3. semester) og H. Andersen (red.) (1992/98) Sociologi (grundbog på basisuddannelsen). Resten af teksterne er samlet i et kompendium (Kp). Bøger og kompendier kan købes via Centerboghandelen hvortil de er bestilt.

Kursus "Det moderne hverdagsliv":

Nr. Dato/lærer Emne Litteratur/sidetal

1. 3.2/ST Kulturbegreber

Litt.: - Johansson og Miegel (1996): Introduction (13-22).

- Bocock (1992): The Cultural Formations of Modern Society (231-247) (Kp).

Studenteroplæg: Kirsten Hastrup: Kultur som analytisk begreb (11-24) (Kp).

Henrik og Nabaz

2. 5.2/ST Forskellige perspektiver på hverdagsliv og kultur

Litt.: - Oversigt over grundbogens opbygning og indhold.

3. 8.2/ADC Hverdagslivsforskning

Litt.: - Johansson og Miegel (1996): Kap. 3. Vardagsliv och civilisation (74-91) og (104-111).

- Birte Bech-Jørgensen (1994): Kap. 5. Hverdagsliv og selvfølgelighed (150-180)(Kp).

Studenteroplæg: Birte Bech-Jørgensen (1994): Marias historie (194-208)(Kp).Susanne og Kristine

4. 10.2/ADC Livsformsanalysen

Litt.: - Lone Rahbek Christensen og Thomas Højrup (1989): Strukturel livsformsanalyse (53-91)(Kp).

Studenteroplæg: Thomas Højrup (1983): Eksempler på rurale livsformer (73-99)(Kp) og Thomas Højrup (1983): Eksempler på urbane livsformer (129-142)(Kp).Ulrikka, Lise; Anna O. og Solveig5. 12.2/JT Bourdieus kulturanalyse

Litt.: - Ritzer (1996): Sociological Theory. Kap. 14 (536-547) og Appendix (633-635).

- Bourdieu (1995): Distinktionen. En sociologisk kritik af dømmekraften (5-29) (30-72)(Kp).

Studenteroplæg: Bourdieu (31-38).Anne S. og Kent Arne

6. 15.2/JT Dahls livsstilsanalyse

Litt.: - Bourdieu (1995): Distinktionen. En sociologisk kritik af dømmekraften (73-129)(Kp).

- H. Dahl (1997): Hvis din nabo var en bil. Kap. 1 (kap. 2) kap. 3-4.

Studenteroplæg: Dahl, Kap. 4.Finn og Stine

7. 17.2/ST Birminghamskolen og Open University

Litt.: - Johansson og Miegel (1996): Cultural Studies (171-195).

Studenteroplæg: Stuart Hall (1996): The Meaning of New Timres (223-237)(Kp).

Sven N. og Jens8. 19.2/ST Social identitet

Litt.: - Stuart Hall: Old and New Identities, Old and New Ethnicities (19-41) (Kp).

Studenteroplæg: Zygmunt Bauman: Question of Cultural Identity, Kap. 2 From Pilgrim to Tourist, (18-36)(Kp).Tine P. og Karsten

9. 22.2/ST Etnicitet og hybride kulturer

Litt.: - P. Gilroy: Rejser i nutiden, etnicitet, modernitet og identitet (19-42)(Kp).

- Sernhede (1996): Det fremmede i Social Kritik nr. 45/46.

Studenteroplæg: Y. Mørck (1996): Rejser i Nutiden Social Kritik nr. 45/46 og Mixede Masalaer, Asiatiske countrysangere og Bhaji på stranden (71-84).Sven A. og Shurjeel

10. 24.2/OR Religion og modernitet

V/ Ole Riis, Gæsteforelæser, lektor ved Institut for Religionsvidenskab, Århus Universitet.

Litt.: - O. Riis (1992/98): Religion. I H. Andersen (red.) Sociologi - en grundbog til et fag (289-304).

- O. Riis (1998/99): (artikel som uddeles inden forelæsningen).

- (Læs evt. også: O.Riis (1996): Religisonssociologiske teorier. I OR: Metoder og teorier i religionssociologien Århus: Århus Universitetsforlag (82-140).

11. 26.2/FK Reflexiv modernitet

Litt.: - Ritzer (1996): Sociological Theory (528-534, 567-576, 581-582)

- Giddens (1991): Modernity and Self-Identity. Kap.3 The Trajectory of the Self (70-108)(Kp).

- Beck (1992): Risk Society. Kap. 3 Beyond Status and Class (91-102)(Kp) og kap. 5 Individualization, Institutionalization and Standardization (127-138)(Kp).

Studenteroplæg: Beck: Individualization, Institutuinalization and Standardization.Lotte og Kent Arne12. 1.3/ST Strukturalisme og post-strukturalisme

Litt.: - Johansson og Miegel (1996): Strukturalisme og post-strukturalisme (113-144).

Studenteroplæg: P. Kemp (1981): Optakt. Døden i livets spil (7-15) i P. Kemp: Døden og Maskinen (Kp).Mie og Tine S.

13. 3.3/ST Strukturalisme og post-strukturalisme

Litt.: - Foucault (1992): Discipline and Punish (81-90)(Kp).

- Foucault (1992): The History of Sexuality (90-96)(Kp).

Begge i A. Easthope and K. McGowan (1992): A Critical and Cultural Theory Reader.

14. 5.3/ST Den klassiske Frankfurterskole

Litt.: - Ritzer (1996): Sociological Theory (207-208, 283-297).

- Johansson og Miegel (1996): Frankfurterskolen (147-169).

- Adorno og Horkheimer (1993):Oplysningens Dialektik. Kulturindustrien (179-238)(Kp).

15. 8.3/ST Udviklingssociologi og køn

Litt.: - C.P. MacCormac and A. Draper (1987): Social and Cognitive Aspects of Female Sexuality in Jamaica i P. Caplan (ed.) (1987): The Cultual Construction of Sexuality (143-166)(Kp).

Studenteroplæg: A. Abrahamson (1987): Beyond The Samoan Controversy in Anthropology i P. Caplan (ed.) (1987)(193-216)(Kp).Trine, Margit og Vinni

16. 10.3/EL Interaktion

Litt.: - Ritzer (1996): Sociological Theory (351-361).

- Erving Goffmann (1990): The Presentation of Self in Everyday Life (28-44)(Kp).

- Erving Goffmann (1993): Anstalt og menneske (144-174) (Kp).

Studenteroplæg: Goffmann (1993): Anstalt og menneske.Sigurd og Mette B.17. 12.3/JT Ethnometodologi

Litt.: - Ritzer (1996): Sociological Theory, Kap. 10 Ethnomethodology (373-400).

- Garfinkel (1967): Studies in Ethnomethodology s. (vii-ix), Kap. 1 What is etnomethodology?(1-34)(Kp).

Studenteroplæg: Uddrag af Kap. 2 i Garfinkel (1967).Kenneth og Rasmus

18. 15.3/ADC/EL Subkultur og Ungdomskultur

Litt.: - Erling Bjurström (1997): Högt & lågt (73-110)(Kp).

- Joi Bay (1997): Fra Ungdomskultur til subkultur - rockere og bikere. Dansk sociologi nr. 3 (7-25)(Kp).

- Phil Cohen (1986): Subkulturelle konflikter og arbejderkvarter (24-45)(Kp).

Studenteroplæg: Phil Cohen: Subkulturelle konflikter og arbejderkvarter.Tina, Pia og Jens Chr.

19. 17.3/ADC/EL Ungdom

Litt.: - Catharina Juul Kristensen (1998): Senmoderne liv (57-87) (Kp).

- Thomas Ziehe (1995): Ambivalens og mangfoldighed (11-24)(Kp).

- Ann-Dorte Christensen (1994): Køn, ungdom og værdiopbrud (175-211)(Kp).

Studenteroplæg: Ann-Dorte Christensen: Køn, ungdom og værdiopbrud.Pernille, Kenn og Karen

20. 19.3/ADC Forældre og Familie

Litt.: - Hanne Haavind (1987): Liten og stor. Mødres omsorg og barns utviklingsmuligheter Kap. 1 (18-49) (Kp).

- Anne-Dorthe Hestbæk (1995): Forældreskab i 90'erne. Kap. 3 Livsformer og forældreskab (35-47) og Kap. 4 Tradition og modernitet i forældreskabet (47-57)(Kp).

Studenteroplæg: Maren Bak: Enlige mødres hverdagsliv (137-163)(Kp).Marie, Vibeke og Klaus

Kursus "Kvalitativ Metode":Kursusbeskrivelse:Kurset er på 12 kursusgange - 12 formiddage med seminar efterfulgt af øvelser i grupperne - de 3 første gange i marts måned fra 8.15-12.00 og fra 24/3 fra 8.30-12.30. Formålet med kurset er teoretisk og praktisk tilegnelse af en række konkrete metodeteknikker, således at hovedvægten i kurset ligger på "håndværket". Videnskabsteoretisk, politiske og etiske aspekter m.m. diskuteres i den konkrete sammenhæng, og knytter an til efterårets undervisning.Kursuslærere er Dorte Gannik (DG) (6 kursusgange), Erik Laursen (EL) (2 kursusgange), Susanne Thorbek (ST) (2 kursusgange), Feiwel Kupferberg (FK) (1 kursusgang) og Hanne Katrine Krogstrup (HKK) (1 kursusgang).Grundbøgerne er E. Maaløe (1996) Case-studier. København: Akademisk Forlag og S. Kvale (1997) Det kvalitative forskningsinterview. København (Dansk udgave), samt O. Rieper (1993) Gruppeinterview i praksis. København: AKF.

Resten vil foreligge i et kompendium. Bøgerne og kompendiet kan købes via Centerboghandelen.

Kursus "Kvalitativ metode":

Nr. Dato/lærer Emne Litteratur/sidetal

1. 3.3/DG Forskningsplanlægning og -design

Litt.: - Maaløe (1996): Case-studier- af og om mennesker i organisationer. Kap. 2 (58-77), kap. 3 (98-107)(121-139).

- Kvale (1997): Kap. 5.

2. 10.3/DG Projektstart "Entering", forsker/felt, udvalg

Litt.: - Maaløe (1996): Kap. 4 (140-179).

3. 17.3/EL Dataindsaml., interviewing, forberedelse, gnmførelse, reg.

Litt.: - Kvale (1997): Kap. 7 og 8, første del (117-138).

- Maaløe (1996): Kap. 4 (179-219).

4. 22.3/DG Dataindsamling. Deltagerobservation

Litt.: - Maaløe (1996): Kap. 4 (219-232).

- Olaf Rieper (1993): Gruppeinterview i praksis. AKF memo, 40 sider.

5. 24.3/EL Interview og Interviewanalyse I

Litt.: - Kvale (1997): Kap. 9 og 11.

- Maaløe (1996): Kap. 5.6. 7.4/DG Interviewanalyse II

Litt.: - Bengt Starrin (1996): Grounded theory. Kap. 4 (103-121) (Kp).

- Ekerwald & Johansson (1989): Vetenskap som byråkrati eller konst? (15-33) (Kp).

- Sivesind (1996): Sortering av kvalitative data. Metodologisk principper og praktiske erfaringer fra analyse med dataprogrammer i Harriet Holter og Ragnvald Kalleberg (red.): Kvalitative metoder i samfunnsforskning. (240-273) (Kp).

7. 12.4/ST Antropologiske metoder

Litt.: - Kirsten Hastrup (1988): Etnografiens udfordring. Fortællingen om det anderledes (11-20) (Kp).

- Kirsten Hastrup (1988): Den tredie person. Køn og tid i det islandske landskab (199-213) (Kp).

Begge i K. Hastrup og K. Ramløv (1988): Feltarbejde, Oplevelser og metode i antropologien.

- K. Hastrup (1993): Mandligt og kvindeligt i K. Hastrup og K. Ramløv Kulturanalyse (69-85)(Kp).

8. 14.4/ST -Studenternes mini-feltstudie

Litt.: - Ingen.

9. 19.4/DG Datakvalitet, validering og generalisering

Litt.: - Kvale (1997): Kap. 13.

- Svensson (1996): Förståelse, trovärdighet eller validitet i Svensson & Starrin (red.): Kvalitative studier i teori och praktik (209-227) (Kp).10. 21.4/HKK Forskning og praksis. Aktionsforskning og etik

Litt.: - Kvale (1997): Kap. 6 og kap. 8 sidste afsnit s. 139-146).

- Tonboe (1978): Aktionsforskning, - i by - og regionsforskning Årbog for Institut for Sociale Forhold (81-129)(Kp).

- Kristiansen og Krogstrup (1999): Deltagende observation som samfundsvidenskabelig metode. Kap. 3 Når deltagende observation bliver til data i en forskningsprocess. Bogen er i øjeblikket in press på Hans Reitzels Forlag.

Suppl.: - Kurt Ågaard (1996): Aktionsforskning i Aktionsforskning i Danmark (35-52)(Kp).11. 26.4/FK Fremstilling og formidling

Litt.: - Kvale: Kap. 14.

- Hall (1994): The Art & Craft of Fiction Writing Kap. 2 Dramatization (2-27)(Kp).

- Gerard: Creative Nonfiction. Kap. 7 Telling a True Story (112-135)( Kp).

Studenteroplæg: Gerard: Telling a True Story.Anders og Anne- Mette12. 28.4/DG Afrunding. Processen som helhed

Litt.: - Kvale (1997): Kap. 4.


 

Opdateret d. 10.4.2003    Redaktion: Sociologisekretariatet